Kāzas Nītaures dzirnavās

Māras un Cyril kāzas Nītaures dzirnavās 2016.gada 13.augustā.

Kāzu fotogrāfs – Oskars Briedis